הסטוריה תעסוקתית 
 
 
לקוח/ה יקר/ה, בשאלון זה יש למלא הסטוריה תעסוקתית מהווה לעבר.
 
במידה ולא זוכרים את כל מקומות העבודה, ניתן לפנות ולקבל מהביטוח לאומי רשימת מקומות עבודה.
 
נודה לקבלת העתקים ממסמכי העזיבה (טופס 161, טופס 161 א' 
טפסי 106 או תלושי שכר) מכל מקומות העבודה 
לדואל:
 
info@prishaplus.co.il
 
תודה,
צוות פרישה פלוס 
 
 
שם פרטי *
שם משפחה *
מספר זהות 9 ספרות *
שם מקום עבודה נוכחי/אחרון
ת. תחילת עבודה
ת. סיום/משוער
סך מענקים (ללא פדיון ימי חופש)
פעולות שנעשו בעת עזיבה
האם יש לך העתקים מטפסי עזיבה ממקום 1?
שם מקום עבודה מס. 2
ת. תחילה מקום 2
ת. סיום מקום 2
סך מענקים (ללא פדיון חופש) מקום 2
פעולות שנעשו בעזיבה ממקום 2
האם יש לך העתקים מטפסי עזיבה ממקום 2?
שם מקום מס. 3
ת. תחילה מקום 3
ת. סיום מקום 3
סך מענקים (ללא פדיון חופש) מקום 3
פעולות שנעשו בעזיבה ממקום 3
האם יש לך העתקים מטפסי עזיבה ממקום 3?
שם מקום 4
ת. תחילה מקום 4
ת. סיום מקום 4
סך מענקים (ללא פדיון חופש) מקום 4
פעולות שנעשו בעזיבה ממקום 4
האם יש לך העתקים מטפסי עזיבה ממקום 4?
שם מקום 5
ת. תחילה מקום 5
ת. סיום מקום 5
סך מענקים (ללא פדיון חופש) מקום 5
פעולות שנעשו בעזיבה ממקום 5
האם יש לך העתקים מטפסי עזיבה ממקום 5?
הפרישה שלך - זה העסק שלנו!
Facebook
Website
ניתן ליצור קשר בטלפון: 072-2711660 , דוא"ל: info@prishaplus.co.il ובאתר: www.prishaplus.co.il